Privatumo politika reglamentuoja svetainėje www.mirrorsled.lt apsilankiusių naudotojų pagrindinius asmens duomenų tvarkymo principus bei tvarką.
Asmens duomenys – tai apie svetainės lankytoją renkama informacija, kuri gali būti panaudota vartotojo asmens tapatybei nustatyti. Tinklalapyje renkame asmens duomenis apie vartotoją, siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą.

Norėdami užduoti klausimus, pateikti nusiskundimus, ar įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, kreipkitės el. paštu: info@mirrorsled.lt 

Svetainės duomenų valdytojas: 
UAB „Stiklita” 
Įm.k.: 234489710
PVM: LT344897113
Varnių g. 48, LT-48403, Kaunas
Tel. +370 612 52596 / el. paštas: info@mirrorsled.lt

Šioje privatumo politikoje aprašoma UAB ,,Stiklita” duomenų tvarkymo veikla tais atvejais, kai įmonė veikia kaip duomenų valdytojas t.y. renka klientų, tiekėjų ar darbuotojų asmens duomenis ir numato jų tvarkymo tikslą ir priemones.

Asmens duomenų rinkimo teisinis pagrindas yra duomenų subjekto sutikimas, sutartis su duomenų subjektu ar verslo subjektu ir teisėtas Įmonės interesas, tačiau, netgi vykdydami elektroninę marketingo rinkodarą, visada paliekame galimybę atšaukti prieš tai duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Laikydamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 ES nuostatų (toliau BDAR) nurodytų 6 straipsnyje, taikome vieną iš toliau išvardytų teisinių pagrindų, Jūsų asmens duomenų tvarkymui:

• asmens duomenys tvarkomi remiantis asmens sutikimu;

• asmens duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai, kurią mes pasirašėme su asmeniu, arba dėl to, kad prieš pasirašydami sutartį turime imtis konkrečių veiksmų ją įgyvendinti;

• teisinės įmonės pareigos tvarkyti asmens duomenis: tvarkymas yra būtinas, kad galėtume laikytis įstatymų (neįskaitant sutartinių įsipareigojimų), pavyzdžiui tvarkant sąskaitas faktūras ir teikiant šiuos duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai.

 Tvarkomi asmens duomenys

  1. Asmeniniai duomenys

Kai naudojatės mūsų paslaugomis, mes renkame tam tikrą Jus identifikuojančią informaciją:

  • registracijos svetainėje tikslais renkame Jūsų vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį;
  • prekių įsigijimo tikslais (apsipirkimo) per mūsų svetainę tikslais renkame Jūsų vardą, pavardę,  gyvenamosios vietos adresą, pristatymo adresą (jeigu jis skiriasi nuo gyvenamosios vietos adreso), el. pašto adresą, telefono numerį;
  • tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkome Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį;
  • techninių problemų sprendimui ir jų atsiradimo užkirtimui.

    2. Naudojimo duomenys

Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė pateikia, kai apsilankote svetainėje, ar kai prisijungiate prie svetainės per mobilųjį įrenginį.

Tai gali būti informacija, susijusi su Jūsų IP (interneto protokolo) adresu, naršyklės ir įrenginio tipu, informacija apie tai, kokias internetines svetaines lankėte prieš tai ir kiti identifikatoriai, susiję su Jūsų įrenginiu.

    3. Slapukų duomenys

Svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume stebėti veiklą mūsų svetainėje ir laikyti tam tikrą informaciją. Daugiau informacijos rasite mūsų slapukų politikoje.

Iš kur gaunami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, tai reiškia, kad Jūs suteikėte šiuos duomenis mums savo valia, norėdami gauti iš mūsų tam tikrus produktus, paslaugas, pasiūlymus arba sudarydami bendradarbiavimo sutartis su mumis.

Savo interneto svetainėje naudojame slapukus (IP adresas, naršymo laikas; Užklausos formos pildymo metu: vardas, pavardė, užklausos tekstas, IP adresas, data, laikas) ir kitas stebėjimo technologijas. Renkame duomenis apie tai, ar vartotojai neturi problemų su mūsų internetiniu puslapiu – trigdžiai, internetinio puslapio vietų neveikimas ir panašiai. Renkame informaciją per trečiųjų šalių paslaugas, pvz., „Google Analytics“ .

Gauname Jūsų užklausas ar laiškus, kuriuos siunčiate norėdami gauti tam tikrą informaciją.

Gauname Jūsų duomenis iš socialinių tinklų paskyrų, per kurias prisijungę komunikuojate su mūsų socialinių tinklų paskyras administruojančiais darbuotojais.

Jūs užtikrinate, kad pateiksite Bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų

Dalijimasis asmens duomenimis

Mes naudojame mums paslaugas teikiančius paslaugų teikėjus, kad padėtų valdyti tam tikrą veiklą mūsų vardu, pvz., atlikti pirkimus, tvarkyti kortelių mokėjimus, siųsti el. laiškus, teikti reklamas, stebėti rinkodaros kampanijų efektyvumą ir analizuoti mūsų svetainių ir programų naudojimą, tiekiantiems interneto ar telefoninio ryšio paslaugas, bankams, audito įmonėms, draudimo bendrovei, kuri draudžia mus nuo įvairių rizikų, skolų išieškojimo įmonėms įsiskolinimo atveju, aplinkosaugos ministerijoms, apsaugos kompanijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitoms tokią teisę turinčioms inspekcijoms, pašto paslaugų tarnyboms ar kurjeriams, policijai, teismams ar teisines paslaugas teikiantiems asmenims.

Jei teikiate komentarus arba nuomonę apie UAB ,,Stiklita” į naudotojų bendruomenes arba į socialinių tinklų puslapius, kur tokia informacija gali būti matoma ir naudojama bet kieno, turinčio prieigą prie tokios bendruomenės, tikslais, kurie nepriklauso nuo UAB ,,Stiklita”, UAB ,,Stiklita” neatsako už turinį, kurį teikiate tokiose bendruomenėse, ar už duomenų apsaugą.

Svetainės vartotojo asmens duomenimis su trečiaisiais asmenimis dalijamės, kai tai yra būtina, norint garantuoti kokybišką mūsų paslaugų teikimą. Tretiesiems asmenims pateikiame tik tokius asmens duomenis, kurie yra būtini trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų įvykdymui. Asmens duomenimis galime dalintis šiais atvejais:

1)   siekiant pristatyti prekes ir užtikrinti sutarties įvykdymą, naudojamės kurjerių paslaugomis. Kurjerių tarnyboms nurodome Jūsų vardą, pavardę, adresą, telefono numerį bei el. pašto adresą;

2)   svetainės analitikos paslaugų teikėjas – „Google Analytics“, turi prieigą prie vartotojo duomenų susijusių su svetainės lankomumu;

3)    jeigu iš mūsų svetainės pateksite į socialinius tinklus, socialiniai tinklai galimai turės prieigą prie Jūsų asmens duomenų, kuriuos atskleidėte svetainėje www.mirrorsled.lt.  Nurodytu atveju, rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų privatumo politikas;

4)    Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti specifinių paslaugų teikėjams. Pavyzdžiui, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti įmonei, atsakingai už svetainės informacinių technologijų sistemų priežiūrą;

5)    reikalaujant teisėtvarkos ar teisėsaugos institucijoms, galime perduoti Jūsų asmens duomenis šioms institucijoms;

6)    asmens duomenimis galime dalintis siekdami ginti savo bei mūsų klientų teises;

UAB ,,Stiklita” laikosi duomenų minimizavimo principo ir užtikrina, kad būtų renkamas tik mažiausias asmens duomenų kiekis, reikalingas paslaugos ar produkto teikimui.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Saugome svetainės naudotojo asmens duomenis tik tokiam laikotarpui, kuris reikalingas norint pasiekti tikslą dėl kurio duomenys yra tvarkomi, tačiau ne ilgiau negu 10 metų nuo asmens duomenų tvarkymo pradžios. Praėjus nustatytam terminui, visi asmens duomenys yra ištrinami.

Jums pareikalavus, ištrinsime tvarkomus asmens duomenis. Duomenų neištrinsime tik tokiu atveju, kai turėsimę teisinę prievolę tvarkyti asmens duomenis.

Interneto svetainėje naršančiųjų duomenys saugomi iki 30 dienų nuo naršymo dienos. Slapukai, kurie įrašomi į Jūsų elektroninį prietaisą, saugomi pagal Slapuko pobūdį, nuo tik sesijos metu išsaugomo, iki dvejų metų.

Pasibaigus asmens duomenų tvarkymo terminui, asmens duomenys saugiai sunaikinami. 

Jūsų teisės

Jūs turite teisę prašyti susipažinti su apie Jūsų asmenį tvarkomais duomenimis UAB ,,Stiklita”. Jūs turite teisę prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui, atšaukti sutikimą, prašyti ištrinti ar ištaisyti savo asmens duomenis. Teisė į duomenų ištrynimą ir tam tikros informacijos nepateikimą nėra absoliuti, tai reiškiasi, kad mes turime tvarkyti tam tikrą informaciją dėl to, kad esame įpareigoti įstatymų.

Turite teisę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis esančiomis UAB ,,Stiklita” patalpose.

Turite teisę nesutikti gauti naujienlaiškių ar kitų marketingo pasiūlymų.

Turite teisę į duomenų perkeliamumą, kai jie yra tvarkomi elektroninėmis priemonėmis.

Visas  savo  teises  Jus  galite įgyvendinti,  pateikdami prašymą el. paštu: info@mirrorsled.lt;

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai.

Jei norite prašyti prieigos prie savo duomenų, ištrinti arba ištaisyti duomenis arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu arba pasinaudoti savo duomenų perkeliamumo teisėmis, pirmiausiai prašysime pateikti Jūsų asmens tapatybę įrodantį dokumentą ar notaro patvirtintą jo kopiją, o veikiant per įgaliotinį – abiejų asmenų asmens dokumentus, notariškai patvirtintą įgaliojimą arba visų šių dokumentų notariškai patvirtintas kopijas. Jei naršote internete ir jei nenorite, kad Jūsų apsilankymo metu mūsų svetainėje tinklalapyje būtų tvarkomi asmens duomenys surinkti slapukų pagalba, rekomenduojame ištrinti slapukus, naršyklės pagalba.

Slapukų politika

Slapukai yra mažos apimties failai, kurie yra atsiunčiami ir patalpinami įrenginio kietajame diske arba internetinėje naršyklėje, siekiant išsaugoti duomenis apie naudotojo elgesį svetainėje bei suteikti jam galimybę pasinaudoti visomis el. parduotuvės funkcijomis. Slapukai taip pat skirti lankytojo sesijai palaikyti bei atskirti naudotoją jam priskiriant unikalų numerį, tokiu būdu galime sužinoti apie naudojimosi svetaine tendencijas, gerinti teikiamas paslaugas ir teikti svetainės lankytojui aktualius pasiūlymus.

Informuojame, kad slapukai gali būti pašalinti iš Jūsų įrenginio. Daugiau informacijos kaip tai padaryti rasite allaboutcookies.org. Pažymime, kad slapukų ištrynimas gali neigiamai paveikti naudojimąsi svetaine ir apriboti tam tikrų funkcijų veikimą.

Kokie slapukai naudojami mūsų svetainėje galite pamatyti žemiau esančioje lentelėje.

SLAPUKO PAVADINIMASAPRAŠYMASSUKŪRIMO MOMENTASGALIOJIMO LAIKASNAUDOJAMI DUOMENYS
Sistemos slapukai
PHPSESSIDmirrorsled.lt slapukas naudojamas naudotojo sesijai palaikytiĮėjimo į puslapį metu1 metaiUnikalus identifikatorius
currencyVartotojo pasirinktos valiutos slapukasĮėjimo į puslapį metu48 valandosUnikalus identifikatorius
languageVartotojo pasirinktos kalbos slapukasĮėjimo į puslapį metu48 valandosUnikalus identifikatorius
Google analytics /  tag manager slapukai
__utmbNaudojamas nustatyti naujas sesijas / apsilankymus. Slapukas yra atnaujinamas kaskart, kai duomenys yra siunčiami į „Google Analytics”Slapukas sukuriamas, kai paleidžiama javascript biblioteka ir nėra __utmb slapukų30 minučiųUnikalus identifikatorius
__utmtNaudojamas padidinti užklausos greitįĮėjimo į puslapį metu10 minučiųUnikalus identifikatorius
__utmcNenaudojamas ga.js. Įrašomas sąveikai su urchin.js. Istoriškai šis slapukas veikė kartu su __utmb slapuku ir buvo skirtas nustatyti, ar tai buvo nauja vartotojo sesija / apsilankymasĮėjimo į puslapį metuIki naršymo sesijos pabaigosUnikalus identifikatorius
__utmaNaudojamas išskirti vartotojus ir sesijas. Slapukas yra atnaujinamas kaskart, kai duomenys yra siunčiami į „Google Analytics”Šis slapukas sukuriamas, kai paleidžiama javascript biblioteka ir nėra __utma slapukų2 metaiUnikalus identifikatorius
__utmzSaugo informaciją iš kokio internetinio šaltinio vartotojas pasiekė svetainęSlapukas sukuriamas, kai paleidžiama javascript biblioteka, ir atnaujinamas kiekvieną kartą, kai į „Google Analytics“ nusiunčiami duomenys6 mėnesiaiUnikalus identifikatorius
Kiti
cookieconsent_statusSlapukas informuojantis vartotojus apie slapukų naudojimą svetainėjePirmo įėjimo į puslapį metu1 metaiUnikalus identifikatorius

Svetainėje naudojamas „Google Analytics“ įrankis, kuris pasitelkdamas slapukus, kaupia informaciją apie svetainę. Ši informacija skirta rengti ataskaitoms apie naudotojų lankomus puslapius, juose praleidžiamą laiką ir kitą informaciją susijusią su lankytojo elgesiu svetainėje. Surinkti duomenys naudojami tik statistinės analizės tikslais. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tai, kokie duomenys yra renkami ir naudojami, perskaitykite „Google” privatumo politiką https://www.google.com/policies/privacy/. Jeigu norite, kad apie Jūsų elgesį svetainėje „Google Analytics” duomenų nefiksuotų, galite pasinaudoti specialiu papildiniu. Papildinį galite rasti čia https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Mūsų svetainė naudoja „Facebook“ ir kitų socialinių tinklų papildinius. Jei norite sužinoti daugiau informacijos apie šių paslaugų teikėjų renkamus duomenis, duomenų rinkimo, apdorojimo ir naudojimo tikslus bei mastą ir galimus privatumo apsaugos nustatymus, peržiūrėkite socialinių tinklų svetainių privatumo politikas.

Kaip pašalinti slapukus? 

Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Jūs galite slapukus bet kuriuo Jums patogiu metu išjungti ir tokiu būdu nebesutikti, kad mūsų tinklapis juos rinktų, bet žinokite, kad slapukų blokavimas gali nutraukti vartotojo priegą prie tam tikrų svetainės funkcijų ir jų veikimo, ko pasekoje naršymas gali tapti neefektyvus arba neįmanomas.

Jeigu nepageidaujate, jog duomenys apie Jūsų naršymą mūsų svetainėje būtų renkami, galite nesutikti su tuo keisdami savo naršyklės nustatymus. Paprastai šiuos nustatymus galite rasti savo naršyklės „parinkčių“ arba „pasirinkimų“ (angl., Settings, Internet Options ir pan.) meniu:

slapukų nustatymai naršyklėje Edge

slapukų nustatymai naršyklėje Chrome

slapukų nustatymai naršyklėje Safari

slapukų nustatymai naršyklėje Mozilla

slapukų nustatymai naršyklėje Opera

Kad suprastumėte šiuos nustatymus, Jums gali padėti pateiktos nuorodos, arba galite pasinaudoti savo naršyklės „Pagalbos“ (angl., Help) pasirinkimu, kad gautumėte daugiau informacijos.

Išsamesnės informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

Pakeitimai

Pasiliekame teisę keisti Privatumo politiką. Visi pakeitimai bus skelbiami tinklalapyje, o pakeista Privatumo politika pradės galioti nuo to momento, kada ji bus paskelbta svetainėje. Paskutinį kartą ši Privatumo politika buvo atnaujinta 2020-06-11.

Asmens duomenų subjekto pažeidimas

Galite kreiptis į mus el. pašto adresu info@mirrorsled.lt, jei manote, kad pažeidžiame Jūsų turimas duomenų subjekto teises. Nepavykus ginčo išspręsti, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.